Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na szkolenie ISTQB - Tester certyfikowany (czwarta edycja)

W dniach 15.07.2015-17.07.2015 zaplanowana jest czwarta edycja szkolenia ISTQB - Tester certyfikowany realizowanego w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N116. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/ISTQB/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 10 osób! Pierwszeństwo mają studenci, którzy do tej pory w projekcie nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. Pozostałe wolne miejsca będą wypełniane wdług kolejności zgłoszeń.

Planowany zakres szkolenia:

 • Podstawy testowania, terminologia. Proces testowania. Psychologia testowania.
 • Testy w cyklu życia oprogramowania. Modele wytwarzania oprogramowania. Poziomy, typy i cele testów. Testowanie w fazie utrzymania.
 • Statyczne techniki testowania. Przeglądy i proces testowy – czynniki powodzenia przeglądów.
 • Analiza statyczna przy pomocy narzędzi.
 • Techniki projektowania testów. Projektowanie przypadków testowych. Techniki czarnoskrzynkowe (funkcjonalne) oraz białoskrzynkowe (strukturalne). Techniki oparte na doświadczeniu. Wybór technik testowych
 • Zarządzanie testowaniem – organizacja, planowanie i monitorowanie testów.
 • Zarządzanie konfiguracją. Ryzyko w testowaniu, zarządzanie incydentami.
 • Testowanie wspierane narzędziami. Rodzaje narzędzi testowych i ich wdrożenie w organizacji.

Zapisy na szkolenie REQB - Podstawy inżynierii wymagań (czwarta edycja)

W dniach 9.07-10.07 zaplanowana jest kolejna edycja szkolenia"REQB – Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level"  realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N116. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/REQB/. Pierwszeństwo mają studenci, którzy w ramach tego projektu do tej pory nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. Pozostałe wolne miejsca będą wypełniane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób.

Planowany zakres szkolenia:

 • Otoczenie inżynierii wymagań
 • Inżynieria wymagań
 • Proces zarządzania wymaganiami (identyfikacja, specyfikacja, analiza …)
 • Role i odpowiedzialność
 • Proces rozwoju wymagań
 • Inżynieria wymagań a inne modele procesów
 • Zapewnienie jakości
 • Narzędzia
 • Standardy
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2