Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Wizyty studyjne i zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami dla kierunków Informatyka oraz Zarządzanie

W ramach tego zadania zaplanowane zostały wizyty studyjne dla studentów w wybranych firmach oraz zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedsiębiorców. Zajęcia te będą dotyczyć problematyki zarządzania i nowoczesnych trendów w informatyce. Będą one miały charakter warsztatowy.

W sumie zaplanowano 12 wizyt studyjnych oraz 32 godziny zajęć dodatkowych.