Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

REKRUTACJA NA STAŻE

Rekrutacja

O staż może ubiegać się student kierunków Informatyka i Zarządzanie Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył w dziekanacie WITZ w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia naboru na staże następujące dokumenty:

W tym roku planujemy przyznanie 80 staży dla studentów WSISiZ.

Dokumenty