Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2