Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Staże studentów w przedsiębiorstwach dla kierunków Informatyka oraz Zarządzanie

Staże dla studentów Informatyki i Zarządzania będą organizowane na mocy porozumienia WSISiZ ze studentami i zakładem pracy.
Przewidujemy 2 rodzaje staży:

  1. Wakacyjne- staż będzie trwał ok. 2 miesięcy przez 240 godzin (6 godzin pracy dziennie, tryb pracy ciągły)
  2. Organizowane w trakcie roku akademickiego - staż będzie trwał ok. 3 miesięcy przez 240 godzin (4 godziny pracy dziennie).

Programy staży będą opracowane we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw. Będą oni uczestniczyć w procesie rekrutacji, wybierając grupę studentów stosownie do ich potrzeb. W ramach programów stażowych zdefiniowane będą cele i treści edukacyjne. Zakład pracy przyjmujący studentów na staż zobowiąże się między innymi do prowadzenia stażu zgodnie z przyjętym programem, przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, zapewnienia stażyście materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywanej pracy, przydzielenia opiekuna stażu.