Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Opis projektu

Badania rynku pokazują, że na współczesnym rynku pracy większe szanse znalezienia zatrudnienia mają absolwenci posiadający umiejętności praktyczne poparte doświadczeniem zawodowym. Taki absolwent szybciej i efektywniej wdraża się w funkcjonowanie firmy. Wymaga to od uczelni wypracowania skutecznych mechanizmów współpracy z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych aspektów kształcenia. Jednym z elementów programu, jaki nasza uczelnia realizuje w tym zakresie jest niniejszy projekt. Daje on następujące możliwości:

- zapewnienie pokaźnej grupie studentów możliwości odbycia płatnych stażów (240 godzin) w czołowych firmach branży IT oraz przedsiębiorstwach realizujących ciekawe projekty informatyczne.

- zapewnienie wizyt studyjnych oraz zajęć dodatkowych o charakterze warsztatowym prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców

- realizacja certyfikowanych szkoleń, których ukończenie daje poszukiwaną wiedzę i jest cenionym atutem na współczesnym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do studentów dwóch ostatnich semestrów niestacjonarnych studiów I oraz II stopnia kierunków Informatyka i Zarządzanie.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2