Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

ZAPISY NA SZKOLENIE Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath)

W dniach 13.04.2015-17.04.2015 zaplanowane jest szkolenie – Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath)- realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N407. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 10 osób!

Planowany zakres szkolenia:

  • Przegląd zagadnień związanych z dokumentami XML i elementami języka XSLT
  • Posługiwanie się operatorami i funkcjami XPath
  • Wprowadzenie do transformacji XSLT
  • Porządkowanie i kontrola dokumentów wynikowych
  • Programowanie z zastosowaniem elementów i funkcji języka XSLT
  • Definiowanie typów danych i gramatyki XML
  • Tworzenie i zmienianie struktury dokumentu XML za pomocą XSLT
  • Jednoczesny dostęp do wielu dokumentów XML za pomocą XSLT
  • Język opisu formatowania XSL-FO
  • Nowe elementy standardu XSLT 2.0

ZAPISY NA STAŻE

Szanowni Państwo

Od kwietnia br. uruchamiamy płatne trzymiesięczne staże dla studentów studiów niestacjonarnych kierunków Informatyka i Zarządzanie.

Pierwsza oferta dotyczy udziału w tworzeniu analizy biznesowej w ramach projektu "Korzystny klimat dla klasteringu". Praca wykonywana będzie  pod kierunkiem analityka, pana mgr Jarosława Żelińskiego, wykładowcy naszej uczelni. Do realizacji zadań w ramach stażu przydatna będzie wiedza z podstaw zarządzania oraz podstaw modelowania procesów.

Druga możliwość odbycia stażu polegać będzie na współpracy z firmą SMT Systems Integration Sp. z o.o. w ramach projektów realizowanych dla zakładów administracji publicznej. Praca wykonywana będzie  pod kierunkiem pani mgr Izabeli Adamskiej, wykładowcy naszej uczelni.

Staże dedykowane są dla osób nieaktywnych zawodowo. Chętni na udział w stażu proszeni są o złożenie podań w Dziekanacie WITZ. Zgłoszenia przylmujemy do wtorku 31.03.2015.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2