Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na szkolenie ISTQB - Tester certyfikowany

W dniach 18.02.2015-20.02.2015 zaplanowane jest pierwsza edycja szkolenia ISTQB - Tester certyfikowany realizowanego w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci ostatnich dwóch semestrów studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N103. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 10 osób!

Planowany zakres szkolenia:

 • Podstawy testowania, terminologia. Proces testowania. Psychologia testowania.
 • Testy w cyklu życia oprogramowania. Modele wytwarzania oprogramowania. Poziomy, typy i cele testów. Testowanie w fazie utrzymania.
 • Statyczne techniki testowania. Przeglądy i proces testowy – czynniki powodzenia przeglądów.
 • Analiza statyczna przy pomocy narzędzi.
 • Techniki projektowania testów. Projektowanie przypadków testowych. Techniki czarnoskrzynkowe (funkcjonalne) oraz białoskrzynkowe (strukturalne). Techniki oparte na doświadczeniu. Wybór technik testowych
 • Zarządzanie testowaniem – organizacja, planowanie i monitorowanie testów.
 • Zarządzanie konfiguracją. Ryzyko w testowaniu, zarządzanie incydentami.
 • Testowanie wspierane narzędziami. Rodzaje narzędzi testowych i ich wdrożenie w organizacji.

Zapisy na szkolenie ITIL FOUNDATION

W dniach 28.01.2015-30.01.2015 odbędzie się szkolenie ITIL Foundation realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci ostatnich dwóch semestrów studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-17.00 w sali N103. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: wit.edu.pl/staze/rejestracja. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany zakres szkolenia:

 • Główne zasady i pojęcia zarządzania usługami IT
 • Procesy zarządzania usługami IT oraz ich przynależność do cykli życia usługi
 • Podstawowe pojęcia i definicje zawiązane z cyklem życia usługi
 • Aktywności i role w ramach cyklu życia usługi
 • Zależności pomiędzy komponentami cyklu życia usługi
 • Czynniki wpływające na efektywność zarządzania cyklem życia usługi
 • Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2