Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na szkolenie ITIL - dodatkowy termin

W dniach 15.06.2015-17.06.2015 odbędzie się kolejna edycja szkolenia ITIL Foundation realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N417. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. W tej edycji bezwzlędne pierwszeństwo mają studenci, którzy w ramach tego projektu do tej pory nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. Studenci, którzy już uczestniczyli przynajmniej w jednym szkoleniu proszeni są o powstrzymanie się z rejestracją do środy 3.06. Pozostałe wolne miejsca będą wypełniane spośród uczestniczących już w innych szkoleniach zgodnie z kolejnością zgłoszeń dokonanych począwszy od 3.06. Liczba miejsc - 16.

Planowany zakres szkolenia:

 • Główne zasady i pojęcia zarządzania usługami IT
 • Procesy zarządzania usługami IT oraz ich przynależność do cykli życia usługi
 • Podstawowe pojęcia i definicje zawiązane z cyklem życia usługi
 • Aktywności i role w ramach cyklu życia usługi
 • Zależności pomiędzy komponentami cyklu życia usługi
 • Czynniki wpływające na efektywność zarządzania cyklem życia usługi
 • Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL

Zapisy na szkolenie – Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath) - druga edycja

W dniach 25.05.2015-29.05.2015 zaplanowana jest druga edycja szkolenia – Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath) - realizowanego w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N407. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/szkolenie/. Pierwszeństwo mają ci studenci, którzy do tej pory w ramach tego projektu nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. Pozostałe miejsca zostaną wypełnione zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona zaledwie do 10 osób!

Planowany zakres szkolenia:

 • Przegląd zagadnień związanych z dokumentami XML i elementami języka XSLT
 • Posługiwanie się operatorami i funkcjami XPath
 • Wprowadzenie do transformacji XSLT
 • Porządkowanie i kontrola dokumentów wynikowych
 • Programowanie z zastosowaniem elementów i funkcji języka XSLT
 • Definiowanie typów danych i gramatyki XML
 • Tworzenie i zmienianie struktury dokumentu XML za pomocą XSLT
 • Jednoczesny dostęp do wielu dokumentów XML za pomocą XSLT
 • Język opisu formatowania XSL-FO
 • Nowe elementy standardu XSLT 2.0
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2