Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na szkolenie REQB - Podstawy inżynierii wymagań

W dniach 9.04-10.04 zaplanowane jest szkolenie "REQB – Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level"  realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N417. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób.

Planowany zakres szkolenia:

 • Otoczenie inżynierii wymagań
 • Inżynieria wymagań
 • Proces zarządzania wymaganiami (identyfikacja, specyfikacja, analiza …)
 • Role i odpowiedzialność
 • Proces rozwoju wymagań
 • Inżynieria wymagań a inne modele procesów
 • Zapewnienie jakości
 • Narzędzia
 • Standardy

Zapisy na szkolenie Oracle SOA Suite 11g Essential Concepts

W dniach 27.03, 30.03 oraz 31.03 zaplanowane jest szkolenie – Oracle SOA Suite 11g: Essential Concepts -  realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N407. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 16 osób i jest to tylko jedna edycja tego szkolenia!

 • Planowany zakres szkolenia:
 • Service-Oriented Architecture Concepts
 • Implementing SOA with Oracle SOA Suite
 • SOA Governance and Service Life-Cycle Management
 • Designing Services for SOA Implementations
 • Creating a Composite Application
 • Managing and Monitoring SOA Composite Applications
 • Working with Mediator Components
 • Orchestrating Services with a BPEL Component
 • Working with the Human Task Component
 • Implementing a Business Rules Component
 • Securing Services and Composite Applications
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2