Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na szkolenie - Zarządzanie ludźmi w projekcie (druga edycja)

W dniach 18.05.2015-19.05.2015 odbędzie się druga edycja szkolenia – Zarządzanie ludźmi w projekcie - realizowanego w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N116. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. Pierwszeństwo w zapisie mają studenci, którzy do tej pory nie uczestniczyli w ramach tego projektu w żadnym szkoleniu. Pozostałe wolne miejsca będą wypełniane na podstawie kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób!

Planowany zakres szkolenia:

 • Podstawowe zadania kierownika projektu.
 • Motywowanie członków zespołu projektowego
 • Przywództwo w roli kierownika projektu
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Kierownik projektu a zespół
 • Etapy rozwoju zespołu projektowego
 • Opór i trudne sytuacje w zarządzaniu projektem

Zapisy na wykład "Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania"

W dniu 13.05.2015 (środa) odbędzie się wykład "Modele biznesowe i sformalizowane metody ich dokumentowania” realizowany w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ".Niemal każdy poważny projekt informatyczny rozpoczyna się od analizy biznesowej. Decyduje ona o kształcie późniejszego rozwiązania. Dlatego ten wykład jest tak samo ważny dla studentów obu wydziałów naszej uczelni.

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie odbywał się w sali N2. Aby wziąć udział w wykładzie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/wyklad/. Zajęcia poprowadzi Jarosław Żeliński, analityk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w "trudnych" projektach, właściciel firmy IT-Consulting.

Planowany zakres wykładu:

 • ogólne zasady opisu organizacji
 • ogólna teoria systemów jako szkielet analizy strategicznej
 • łańcuch wartości dodanej M.E.Portera - rynkowy i wewnętrzny
 • model biznesowy - definicje
 • model biznesowy jako dokumentacja strategii organizacji
 • strategia i taktyka - definicje
 • procesy biznesowe jako opis strategii i taktyki
 • czynniki wpływu
 • polityka i reguły biznesowe
 • sformalizowany Model Motywacji Biznesowej jako opis działania organizacji
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2