Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na szkolenie REQB - Podstawy inżynierii wymagań (trzecia edycja)

W dniach 11.05-12.05 zaplanowana jest trzecia edycja szkolenia "REQB – Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level"  realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N417. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. W tej edycji pierwszeństwo mają studenci, którzy w ramach tego projektu do tej pory nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. Pozostałe wolne miejsca będą wypełniane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób.

Planowany zakres szkolenia:

 • Otoczenie inżynierii wymagań
 • Inżynieria wymagań
 • Proces zarządzania wymaganiami (identyfikacja, specyfikacja, analiza …)
 • Role i odpowiedzialność
 • Proces rozwoju wymagań
 • Inżynieria wymagań a inne modele procesów
 • Zapewnienie jakości
 • Narzędzia
 • Standardy

Zapisy na szkolenie ITIL Foundation - kolejna edycja

W dniach 5.05.2015-7.05.2015 odbędzie się kolejna edycja (ale nie ostatnia) szkolenia ITIL Foundation realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N417. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. W tej edycji pierwszeństwo mają studenci, którzy w ramach tego projektu do tej pory nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. Pozostałe wolne miejsca będą wypełniane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Liczba miejsc - 16.

Planowany zakres szkolenia:

 • Główne zasady i pojęcia zarządzania usługami IT
 • Procesy zarządzania usługami IT oraz ich przynależność do cykli życia usługi
 • Podstawowe pojęcia i definicje zawiązane z cyklem życia usługi
 • Aktywności i role w ramach cyklu życia usługi
 • Zależności pomiędzy komponentami cyklu życia usługi
 • Czynniki wpływające na efektywność zarządzania cyklem życia usługi
 • Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2