Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

ZAPISY NA SZKOLENIE Podstawowe rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013

 

W dniach 9.03.2015-13.03.2015 zaplanowane jest szkolenie – Podstawowe rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013 - realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci ostatnich dwóch semestrów studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N407. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób!

Planowany zakres szkolenia:

 • Wdrażanie i zarządzanie Exchange Server 2013
 • Planowanie i konfiguracja serwerów z rolą Mailbox
 • Zarządzanie obiekty adresatów
 • Planowanie i wdrażanie serwerów Client Access
 • Planowanie i konfigurowanie połączenia klienta
 • Planowanie i konfiguracja transportu wiadomości
 • Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności
 • Disaster Recovery
 • Planowanie i konfigurowanie mechanizmów bezpiecznej poczty
 • Planowanie i konfiguracja zarządzania bezpieczeństwem oraz inspekcją
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2013

ZAPISY NA SZKOLENIE Zarządzanie ludźmi w projekcie

W dniach 5.03.2015-6.03.2015 zaplanowane jest szkolenie – Zarządzanie ludźmi w projekcie - realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci ostatnich dwóch semestrów studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N116. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób!

Planowany zakres szkolenia:

 • Podstawowe zadania kierownika projektu.
 • Motywowanie członków zespołu projektowego
 • Przywództwo w roli kierownika projektu
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Kierownik projektu a zespół
 • Etapy rozwoju zespołu projektowego
 • Opór i trudne sytuacje w zarządzaniu projektem
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2