Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

ZAPISY NA SZKOLENIE Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath)

W dniach 23.03.2015-26.03.2015 zaplanowane jest szkolenie – Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath) - realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8.30-17.00 w sali N407. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 10 osób!

Planowany zakres szkolenia:

 • Przegląd zagadnień związanych z dokumentami XML i elementami języka XSLT
 • Posługiwanie się operatorami i funkcjami XPath
 • Wprowadzenie do transformacji XSLT
 • Porządkowanie i kontrola dokumentów wynikowych
 • Programowanie z zastosowaniem elementów i funkcji języka XSLT
 • Definiowanie typów danych i gramatyki XML
 • Tworzenie i zmienianie struktury dokumentu XML za pomocą XSLT
 • Jednoczesny dostęp do wielu dokumentów XML za pomocą XSLT
 • Język opisu formatowania XSL-FO
 • Nowe elementy standardu XSLT 2.0

ZAPISY NA SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM

W dniach 16.03.2015-17.03.2015 zaplanowane jest szkolenie – Zarządzanie czasem - realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci ostatnich dwóch semestrów studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N116. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób!

Planowany zakres szkolenia:

1. Autodiagnoza – mocne strony i ograniczenia:

 • Identyfikacja własnego stylu pracy,
 • Analiza SWOT z dynamizacją,
 • Predyspozycje, preferencje, przyzwyczajenia.

2. Kształtowanie właściwej postawy wobec czasu:

 • Strategia nieświadoma,
 • Strategia świadoma,
 • Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania czasem.

3. Metody ustalania priorytetów i planowania czasu pracy:

 • Wybór i segregacja priorytetów – metoda Eisenhowera,
 • Zasada Pareto i prawo Parkinsona,
 • System planowania – wykorzystanie reguły 60/20/20.

4. Określenie i metody eliminowania pułapek czasowych:

 • Wewnętrzne pochłaniacze czasu,
 • Zewnętrzne pochłaniacze czasu,
 • Analiza własnej aktywności.

5. Określenie i wykorzystanie w planowaniu zajęć indywidualnego rytmu aktywności:

 • Planowanie z użyciem terminarza,
 • Techniki służące zmniejszaniu obciążenia obowiązkami,
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2