Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów

Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Zapisy na wykład "Zarządzanie programem jako narzędzie do uporządkowanego zarządzania zmianą i realizacji strategii firmy"

W dniu 22.04.2015 odbędzie się wykład " Zarządzanie programem jako narzędzie do uporządkowanego zarządzania zmianą i realizacji strategii firmy” realizowany w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ".

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie odbywał się w sali N2. Aby wziąć udział w wykładzie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:www.wit.edu.pl/staze/wyklad/.

Planowany zakres wykładu:

 • Definicja programu według metodyki MSPR
 • Różnice pomiędzy programem a projektem i konsekwencje zarządcze
 • Przesłanki do budowy programu na podstawie różnych doświadczeń firmy
 • Cykl życia programu MSPR - omówienie zasad zarządzania i ładu programu
 • Model procesów w zarządzaniu programem
 • Cykl dostarczania potencjału i zarządzania korzyściami w MSPR
 • Przykłady organizacji programów w organizacjach o różnym charakterze.

Zapisy na szkolenie REQB - Podstawy inżynierii wymagań (druga edycja)

W dniach 27.04-28.04 zaplanowana jest druga edycja szkolenia "REQB – Szkolenie przygotowujące do egzaminu Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level"  realizowane w ramach projektu "Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISIZ". Uczestnikami szkolenia mogą być studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunków Informatyka oraz Zarządzanie.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00-16.00 w sali N417. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.wit.edu.pl/staze/rejestracja/. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w grupie ograniczona do 15 osób.

Planowany zakres szkolenia:

 • Otoczenie inżynierii wymagań
 • Inżynieria wymagań
 • Proces zarządzania wymaganiami (identyfikacja, specyfikacja, analiza …)
 • Role i odpowiedzialność
 • Proces rozwoju wymagań
 • Inżynieria wymagań a inne modele procesów
 • Zapewnienie jakości
 • Narzędzia
 • Standardy
po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2